23.10.2018

Renomirani struA?njak Jan Kleiner u posjeti Bordo klubu

Objavljeno : 04-12-2017 10:30h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Fudbalski klub Sarajevo ugostio je renomiranog struA?njaka za sportsko pravo, advokata sa adresom u A�vicarskoj, Jana Kleinera.

Pomenuti pravnik, dugi niz godina radio je u UEFA-i i FIFA-i, te je i danas ukljuA?en u rad krovnih kuA�a svjetskog i evropskog fudbala kao struA?ni savjetnik. Postao je meA�unarodno poznat po tome A?to je bio glavni advokat UEFA-e u sluA?aju prekinute utakmice izmeA�u Srbije i Albanije.

Kleiner je boravio u posjeti FK Sarajevo, kako bi odrA?ao edukativno predavanje za sve polaznike Akademije FKS o pravima profesionalnih sportista, vrstama ugovora, odnosu prema matiA?nom klubu, te njihovim pravima i obavezama kada su u pitanju meA�unarodni pravni standardni za sportiste.

Zanimljivo predavanje bilo je od velike koristi bordo djeA?acima, koji su pored domaA�ih pravnih okvira, sa kojima su dobro upoznati od strane pravne sluA?be FK Sarajevo, dobili i nove informacije i znanja iz meA�unarodnih pravnih odnosa za profesionalne sportiste.

“Drago nam je A?to smo imali priliku da posluA?amo predavanje Kleinera i smatram da je bilo jako korisno za naA?e djeA?ake. Svaki fudbaler se mora zanimati za svoju karijeru gledajuA�i sve aspekte. Pored sportskog naA?ina A?ivota, treninga i A?kolskog obrzovanja dodatne edukacije su uvijek dobro doA?le i korisne za svakog pojedinca. PrateA�i trenaA?ni proces, nastojimo A?esto organizovati edukacije za polaznike Akademije FK Sarajevo, A?to je sastavni dio naA?eg plana i programa.”, rekao je Sanjin AlagiA�, A�ef Akademije.

U toku svog boravka, Kleiner je posjetio i prostorije FK Sarajevo, gdje je obavio radni sastanak sa pravnom sluA?bom Bordo kluba.