21.8.2018

Jozak u svojoj knjizi otkrio formulu uspjeha GNK Dinama!

Objavljeno : 02-02-2018 22:02h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Mnogi od nas danas se pitaju kako je GNK Dinamo iz Zagreba zadnjih desetak godina uspio proizvesti toliko kvalitetnih igraA?a i odliA?no prodati.

Kada se spomene uspjeh u Dinamu mnogi A�e samo spomenuti ime a�?Zdravko MamiA�a�? i potom navoditi kako je baA? Zdravko osoba zasluA?an za navedene uspjehe zbog svojih menadA?erskih sposobnosti i “napucavanje” cijene njegovih ljubimaca. Ne treba osporavati sposobnosti Zdravka, meA�utim zar se svi mi ovdje ne bismo trebali zapitati ko je to predvodio strategiju razvoja nogometne A?kole u Dinamu, te koliko je skauting sluA?ba radila i na koji naA?in provodila svoje zabiljeA?ke na utakmicama?

MoA?emo samo za sada polemizirati ali to A�emo ostaviti naA?im buduA�im A?itaocima knjige a�?Razvojni Programa�? da sami procjene kako i na koji naA?in proizvoditi igraA?e za europska trA?iA?ta i nacionalni tim naA?e vlastite zemlje.

Treba napomenuti u Dinamovoj A?koli je pod Jozakovom struA?nom palicom napravila iskorak i poA?ela proizvoditi talente kao na traci za: Real Madrid, Barcelonu, Juventus, Arsenal i druge. Te je i sam Jozak dobio ponudu Arsenala da preuzme a�?kormiloa�? velikog Arsenala u akademiji da koridinira i upravlja stragiju razvoja fudbalske A?kole u Londonu. Njegove komunikacijske vjeA?tine pored nogometnih su ga i dovele i do FIFA-e i UEFA-e gdje radi kao edukator i suraA�uje sa mnogim svjetskim trenerima.

Sir Alex Ferguson i Romeo Jozak

Sir Alex Ferguson i Romeo Jozak

Napustiti hrvatski nogometni savez kao tehniA?ki direktor te funkciju sportskog direktora Dinama kao zadnje od funkcija koje je obnaA?ao Jozak, samo da bi preuzeo trenersku ulogu Legije iz VarA?ave vjerovatno je ekstremizirana ljubav prema trenerskom poslu i novim izazovima.

Knjigu za podruA?je Bosne i Hercegovine moA?ete naruA?iti pozivom na broj telefona: 0038762/864-703. Cijena knjige iznosi 75 KM.

U knjizi moA?ete pronaA�i strateA?ki pristup u stvaranju nogometaA?a, od U6 kategorije do seniora. Knjiga je namijenjena za sve nogometne trenere, koji u knjizi imaju svakodnevni priruA?nik za rad uz 151 vizualni prikaz.
a�?Trener ima 95% utjecaja na trening, dok igraA?i samo 5%, ipak igraA?i imaju 95% utjecaja na utakmicu, a trener samo 5%a�? a�� Manuel Pelegrini.

Dr. Romeo Jozak a�?otkrio formulua�? uspjeha Dinamo Zagreba

Dr. Romeo Jozak a�?otkrio formulua�? uspjeha Dinamo Zagreba

Po metodologiji ovog priruA?nika radi se u NjemaA?koj, A�paniji, Belgijia�� sa osnovnim ciljem da se talentirani igraA?i, kakvih je kod nas mnogo, stave u funkciju igre, rade na sistematiA?no i razvijaju na pravi naA?in.

a�?Nogomet je evoluirao na vrlo ozbiljan naA?in i ova bi knjiga trebala biti saA?etak svih tih promjena te danaA?njeg stanja. Neke su nogometne zemlje veA� napravile svoje unificirane programe rada. Hrvatska je sedma u Europi s time, a svako dijete ima svoje specifiA?nosti i to treba poA?tovati. MeA�utim, samo 22 posto nogometnih A?kola u Hrvatskoj radi po svojem zacrtanom planu i programu, a ostalih 78 posto radi kako kome kada odgovara, uz dosta lutanjaa�?, rekao je dr. Romeo Jozak, bivA?i TehniA?ki direktor Hrvatskog nogometnog saveza, a trenutno trener Legije iz VarA?ave.

PROGRAM OBUHVATA BROJNE TEME

a�?Osnovni je cilj da svi rade isto ili sliA?no te se knjiga osvrA�e na pomoA� trenerima oko stila igre, prilagodbe na zahtjeve reprezentacije, lakA?e planiranje evaluacije rada, znanstveni pristup realnom stanju i progresiju u senzibilnim fazama. Ne moA?e se klub natjerati da radi po ovom programu, ali moA?emo educirati trenere koji A�e potom po ovom modelu raditi u klubovima. Nema, naravno, jedinstvenog recepta za uspjeh, ali primjena ovog programa sigurno moA?e stvari uA?initi kvalitetnijima i boljima. Nogomet A�e se i dalje razvijati, sa sve manje razlika meA�u igraA?ima te A�emo i dalje nastaviti istraA?ivati. MeA�utim, ne moA?e se dogoditi niA?ta novo za A?to neA�emo saznati te je vjerojatno da A�emo aA?urirati izdanje, samo ostaje otvoreno kadaa�?, najavio je dr. Romeo Jozak.

Knjigu za podruA?je Bosne i Hercegovine moA?ete naruA?iti pozivom na broj telefona: 0038762/864-703. Cijena knjige iznosi 75 KM.