18.10.2018

Baka: Ovo je moja drA?ava i ovdje A�u traA?iti svoj napredak!

Objavljeno : 06-04-2018 12:59h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

ViA?e od A?etrdeset minuta trajala je konferencija za novinare posveA�ena susretu 4. kola Lige za prvaka izmeA�u Zrinjskog i Sarajeva. Trener Zrinjskog BlaA? SliA?koviA� govorio je o navedenom susretu, osvrnuo se na sudaA?ku organizaciju, organizaciju nogometa u Bosni i Hercegovini, te istaknuo kako svojim izjavama samo A?eli pomoA�i napretku bh. nogometa.

“A?ao mi je da dignem ruke od bh. nogometa. Ne treba mene nitko prozivati onakvim i ovakvim, sve se dobro zna za mene tko sam i A?to sam. Ja sam prvi 1992. godine nosio dres bh. reprezentacije i bio kapetan SuA?iA�u, BaA?dareviA�u u Koblenzu kada je reprezentacija igrala nesluA?bene, ali humanitarne utakmice. Dolazio sam iz Pescare o svom troA?ku da bi igrao za bh. reprezentaciju, gdje su ti ljudi koji sada mene kaA?njavaju bili 1992. godine. Bio sam izbornik 2000. godine, otiA?ao u Sarajevo raditi kada je to bilo nepojmljivo ovdje, iA?li su samo politiA?ari koji sada mene prozivaju.”

“Nije njima smetalo A?to idu u Sarajevo, prozivali su mene A?to idem u ‘muslimanski dio’. Mene nije zanimao ‘muslimanski dio’, mene je zanimao uspjeh bh. reprezentacije, jer sam se smatrao i danas se smatram graA�aninom Bosne i Hercegovine. Ja sam ovdje roA�en i smatram da je ovo moja drA?ava, bez obzira na moju nacionalnost. Nikad nisam rekao da imam rezervnu drA?avu, niti smatram bilo koju drA?avu svojom rezervnom, ovo je moja drA?ava i ovdje A�u traA?iti svoj napredak. To meni smeta kada me netko proziva da sam nacionalista, da sam faA?ista, da sam ovakav ili onakav. Ja svojim izjavama A?elim utjecati na napredak bh. nogometa. Ne moA?e nas samo ‘vaditi’ reprezentacija, nestat A�e i DA?eka, PjaniA�a, LuliA�a …”

“Odakle A�emo crpiti igraA?e za reprezentaciju, pa samo iz domaA�ih klubova. Nema viA?e nekih koji su se rodili prije 20 godina u dijaspori. Ovdje moramo napredovati u omladinskim A?kolama, infrastrukturi i pokuA?ati odavde crpiti igraA?e. Sramota je da u Mostaru u posljednjih 20 godina nema igraA?a kvalitete BajeviA�a, VladiA�a, HadA?iabdiA�a i pokojnog MatijeviA�a. A�to smo napravili? To je duga tema o kojoj bismo raspravljali cijeli dan o razlozima i svemu. ZaA?to nama je viA?e kriminala po gradu, zato A?to se mladi viA?e ne bave sportom. Zato A?to u bivA?oj Jugoslaviji u VeleA?u nisi morao plaA�ati A?lanarinu da treniraA?. Danas treba izdvojiti 50 KM za nogomet, 50 za karate, 50 za plivanje, pa nemaju roditeljica novaca za to. Sport usmjerava mlade prema onome A?to je kvalitetno. Oslobodimo djecu plaA�anja A?lanarine, napravimo klub koji A�e omoguA�iti da 300 djece besplatno trenira. Kada umrem hoA�u da znam kako je moj unuk ostao u druA?tvu gdje A�e biti pristojan i odgojen A?ovjek koji A�e napredovati. Ja sam svoju djecu izveo na pravi put, ali A?elim da moji unuci, i vaA?a djeca i unuci da A?ive u normalnoj drA?avi”, kazao je izmeA�u ostalog u obraA�anju novinarima legendarni Baka.