23.5.2018

RahimiA�: Neka ligu osvoji i ostane u njoj onaj ko zasluA?uje

Objavljeno : 19-05-2017 09:43h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

VeA� u izvjeA?A�u s utakmice Prve lige FBiH, A?apljina a�� VeleA?, smo pisali da su igraA?i i struka RoA�enih bili gnjevni na suce poslije ovog meA?a, a izmeA�u ostalih je RahimiA� odbio govoriti pred skupinom predstavnika medija poruA?ivA?i usput samo da je a�?ovo sramota za nogometa�?.

Bez obzira na takav stav, od ranije je jasno kako se veA� par klubova A?alilo na uvjete igranja u Bjelavama ovoga proljeA�a, konkretno suA�enje (izmeA�u ostalih i gabelski GOA�K), pa se ovakav odnos prema dogaA�anjima na terenu nikako ne moA?e zanemariti kao uobiA?ajena nogometna A?alopojka zbog vlastite nemoA�i. Pogotovo jer se radi o Prvoj ligi FBiH gdje a�?lov u mutnoma�? nikako nije strana i zanemariva kategorija u ostvarivanju ciljeva.

Kontaktirali smo juA?er RahimiA�a koji je poslije par dana ipak mirnije, ali s A?vrstim stavom, govorio o utakmici u A?apljini.

a�� Bio sam ljut poslije utakmice i nisam htio komentirati da ne bih neA?to previA?e izletio. Ali moram reA�i da smo bili u vrlo teA?koj situaciji jesenas kad smo doA?ekali A?apljinu, a ipak im omoguA�ili normalne uvjete za igru i oni su osvojili jedan bod (bilo je 1:1, op.a.), priA?a trener VeleA?a za Dnevni list.

O onome A?to ga je posebno zasmetalo RahimiA� dalje priA?a:

a�� Nikad ne bih dozvolio mom igraA?u da uA�e u utakmicu s ciljem da pogibeljno starta na protivnika s teA?njom da ga ozlijedi. Takvog bih igraA?a odmah izvadio iz igre, a ovakvog suca (sudio je Frano JeliA� iz A�irokog Brijega, op.a.) nikad ne bih poA?elio na svojoj utakmici jer mi ne treba njihova pomoA�. Znam da smo ovih 36 bodova osvojili samo sa svojim igraA?ima na sportskom boriliA?tu i zato sam sretan.

RahimiA� smatra da glavni sudac meA?a nije odradio korektno svoj posao.

a�� Broj 1 za suca je da zaA?titi igraA?a, a to nije uradio. Nismo se A?alili i neA�emo se A?aliti na suA�enje jer se pokazalo da je to kod nas suviA?no.

SuraA�ujuA�i s RahimiA�em i ranije sam primijetio da je daleko od onih priA?a kojima su uglavnom skloni sportski radnici kod nas i da na nogometnu igru gleda s polja nekog drugog svijeta, pa znam da to nije samo priA?a prosjeA?nog oA?teA�enog sudionika Prve lige FBiH, koja nerijetko funkcionira na prevarama, pa ko a�� koga.

a�� Neka A?apljina doA�e u Mostar i pobijedi nas na naA?em stadionu 5:0 sportski i ja A�u A?estitati. Ali me pogaA�a nepravda, to me izbaci iz takta. Ja se drA?im principa fair playa i gradim zdravu sredinu, a drugi neka proA?itaju te principe i onda vide A?to oni rade. Tako sam radio gdje god sam bio. U ovoj zemlji treba vratiti dostojanstvo nogometu, svaki drukA?iji pristup dugoroA?no ne moA?e donijeti niA?ta dobro. Nikad se ne bih mogao hvaliti nepoA?teno ostvarenim rezultatima, zakljuA?io je Ibro RahimiA�.

I mi smo bili loA?i

I ako se moA?e prigovoriti sucu na njegovu izvedbu ili tendenciju proA?log vikenda u A?apljini, A?injenica da je VeleA? bio potpuno bezopasan na Bjelavama ipak se ne moA?e izbrisati.

a�� Istina je da smo i mi loA?e odigrali, oA?ekivao sam viA?e od ekipe, priznao je RahimiA� koji je veA� u 33. minuti igre izveo Kerima Tatara.

a�� Izveo sam ga zbog nezalaganja. On je vrlo plaA?ljiv igraA? i poslije onakvih startova na poA?etku stalno je gledao da ne ide u duel. To se dogodilo joA? i u BanoviA�ima. Tatar to sve zna i ovako nije iA?lo.

Bosna i GOA�K A�e biti najljepA?a gostovanja

VeleA? je u sljedeA�em kolu domaA�in Bosni Sema, potom gostuju visoA?koj Bosni. Slijedi domaA�i meA? sa Zvijezdom i gostovanje GOA�K-u.

a�� Po mojoj procjeni za ostanak A�e nam biti dovoljno da osvojimo 6 bodova, s tim da VeleA? ima teA?ka gostovanja ekipama koje se bore za Premijer ligu.

a�� Mislim da A�e to biti najljepA?a gostovanja jer oA?ekujem da A�e sve biti A?isto. A�to se mene tiA?e, neka ligu osvoji i ostane u njoj onaj ko to zasluA?uje.