23.10.2018

Ilija LuciA�: Nogomet A�e biti sport broj jedan za A?ene

Objavljeno : 25-11-2017 15:15h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Ilija LuciA� veA� A?est godina predvodi A?ensku a�zU17a�? selekciju Bosne i Hercegovine i za to vrijeme je veA� dva puta uspio da sa svojim igraA?icama obezbijedi plasman u Elitni krug kvalifikacija za Evropske prvenstvo.

A�ta se od te 2011. kada je i formirana kadetska A?enska reprezentacija, pa do danas promijenilo u A?enskom nogometu, kako se radi u omladinskim selekcijam, te drugim nogometnm temama svoja razmiA?ljanja je podijelio selektor Ilija LuciA�: a�zKada je formirana kadetska A?enska reprezentacija, imali smo u BiH 30 registritanih nogometaA?ica u tom uzrastu, danas je 570 registriranih kadetskih nogometaA?ica u 34 kluba. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2011. god. u AzerbejdA?anu, uA?estvovali smo bez meA�unarodnog iskustva, nismo odigrali ni jednu kontrolnu utakmicu. A sada, kadetkinje imaju poA?etkom godine zimski kamp, razvojne turnire, kontrolne utakmice i kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Najbitnije je to A?to je uspostavljena kadetska liga za djevojke do 17 godina i A?to imamo prvu generaciju trenerica sa UEFA licencoma�?.

VaA? primjer nas navodi na zakljuA?ak da se strategija dugogodiA?njeg stvaranja igraA?kog kadra isplati. Mislite li i vi da je to tako?

a�zNaravno, 2011 smo takoA�er imali dobar rezultat u kvalifikacijama, ali to je bilo bez plana, na iznaneA�enje. JoA? nije formirana pionirska selekcija, kroz talent grupu koju okupljamo poA?etkom godine, vrA?imo predselektiranja djevojA?ica za kadetski uzrast, naravno pratimo ih kako rade i razvijaju se u svojim klubovima. Danas veA� planiramo A?ta A�e se raditi tijekom godine, koliko A�emo imati okupljanaja i kakvih, koliko dana. Selektori zajedno planiraju sve aktivnosti koje imaju svrhu da unaprijede A?enski nogometa�?.

Kako pratite razvoj talentovanih djevojA?ica i postoji li neka vrsta trenaA?ne piramide po kojoj rade sve naA?e A?enske selekcije?

a�zPrvo praA�enje je kroz festival A?enskog nogometa, talentirane djevojA?ice evidentiramo i pratimo njihov razvoj kroz rad u njihovim klubovima, Drugo, poA?etkom svake godine imamo zimski kamp za djevojA?ice. U kampu sa njima rade selektorica A reprezentacije, selektor juniorske reprezentacije, selektor kadetske, trener asistent i trener vratara. Naravno, tu je i kompletan medicinski tim. Trenutno trenaA?nu piramidu po kojoj bi sve A?enske selekcije radile nemamo, nastojimo u buduA�em periodu i to napraviti. U suradnji sa klubovima, na njihovu preporuku pratimo predloA?ene djevojke i kada smo u moguA�nosti radimo u klubovima pokazne treningea�?.

Koliko je formiranje kadetske lige u A?enskoj konkurencijhi uticalo na promociju i kvalitet A?enskog nogometa u naA?oj zemlji?

a�zFormiranje A?enske kadetske lige je puno uticalo na promociju A?enskog nogometa u naA?oj zemlji. 8 A?enskih premijerligaA?kih klubova je bilo prinuA�eno raditi na kvantiteti, danas imaju 198 registriranih djevojA?ica 2001.godiA?te i mlaA�e, struA?an rad educiranih trenera A?to se odmah osjetilo i na kvalitetu A?enskog nogometa u naA?oj zemlji, jer je kadetska reprezentacija dva puta u Elitnom krugua�?.

Da li ste zadovoljni ulaganjem NS/FS BiH u razvoj omladinskih kategorija, uslovima koje imate i gdje smo mi tu u poreA�enju sa zemljama iz okruA?enja?

a�zZadovoljan sam ulaganjem i uslovima koje je osigurao NS/FS BiH do danas, puno smo dobili sa izgradnjom Trening centra. U prvoj godini formiranja, kadetska reprezentacija je imala 15 dana godiA?njeg okupljanja, danas je to 30 dana plus 15 dana u Elitnom krugu. A?elja nam je doA�i do 55 dana reprezentativnog okupljanja, ali da bismo to mogli ostvariti NS/F S BiH , Ministarstvo Obrazovanja, sporta i kulture, A?kole i klubovi moraju biti uvezan. U poreA�enju sa zemljama iz okruA?enja, A?to se tiA?e ulaganja u omladinske kategorije i samih rezultata naA? Savez je vodeA�ia�?.

Izuzetno je vaA?no od talentovanih djevojA?ica, stvoriti dobre nogometaA?ice, ali koliko paA?nje se u mlaA�im kategorijama A?enskih selekcija poklanja opA?toj edukaciji? Da li vi kao selektor imate uvid u to kakve su uA?enice djevojA?ice koje birate za nacionalni tim?

a�zKao selektor nemam uvid kakve su djevojA?ice uA?enice kada ih biramo za nacionalni tim, prvo nas interesiraju kakve su njihove individualne, tehniA?ke i taktiA?ke sposobnosti kao nogometaA?ice. Kada je tim napravljen tada se poklanja paA?nja opA?toj edukaciji, nastojimo da djevojA?ice budu A?to bolje uA?enice. Moraju biti primjerne i u ponaA?anju. Mi smo jedini u okruA?enju, koji kod reprezentativnih okupljanja u planu i programu imamo sate uA?enja. Nadam se da A�emo uskoro biti u moguA�nosti izvrA?iti dopunu struA?nih stoA?era, sa psihologom i dva nastavnika ( jezik i informatika).a�?

UEFA je ljetos pokrenula kampanju pod nazivom a�zTogether #WePlayStronga�? za ciljem da nogomet u Evropi za pet godina postane sport broj 1 kojim se A?ene bave. Je li realno oA?ekivati da se i u BiH neA?to moA?e uA?initi na tom planu i koje bi bile vaA?e preporuke?

a�zU BiH su 34 registrirana A?enska nogometna kluba, koja su u natjecanju, 8 u Premijer ligi, 10 u prvoj ligi FS RS, 8 u prvoj ligi NS FBiH i 8 u drugoj ligi NS FBiH. U BiH, A?enski nogomet u poreA�enju sa drugim sportovima, po broju registrovanih djevojaka je pri vrhu. Promocija A?enskog nogometa je napravljena kroz Festival koji organizira NS/FS BiH uz pomoA� FIFA-e i UEFA-e svake godine, napravljena je promocija kroz osnovne A?kole, moja preporuka je da se klubovi uz pomoA� NS/FS BiH u narednom periodu fokusiraju na rad sa djevojA?icama u predA?kolskom uzrastu. To su IslanA�ani dobro i kvalitetno uradili, njihovi klubovi rade sa djevojA?icama od 4-6 godina. U narednom periodu nogomet A�e biti sport broj jedan za A?enea�?.