17.7.2018

IhtijareviA�: Said se vraA�a, CrnkiA�a A?ekaju teA?ke sankcije!

Objavljeno : 09-08-2017 15:42h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Glavni skaut Fudbalskog kluba Sarajevo, Faruk IhtijareviA�, odgovorio je na tekuA�a pitanja vezano za sportsku politiku bordo kluba.

Gosp. IhtijareviA�u, kako bi ocijenili dosadaA?nje rezultate u sezoni 2017/18?

IHTIJAREVIA�: a�?Sigurno je da ne moA?emo biti zadovoljni, prije svega ispadanjem u prvom pretkolu Lige Evrope protiv slabijeg protivnika iz Moldavije. MeA�utim i ta utakmica je pokazala da puno bolja ekipa, koja je stvorila znatno viA?e prilika u obje utakmice ne mora nuA?no proA�i dalje. To rano ispadanje je ostavilo velikog traga i posljednjice na ekipu, A?to se odrazilo na otvaranje sezone i rezultiralo slabijim partijama.a�?

Posljednji poraz protiv GOA�K-a predstavljao je veliko razoA?arenje za klub, koji je VaA? komentar?

IHTIJAREVIA�: a�?RazoA?arani smo! IgraA?i A�e snositi sankcije zbog rezultata i mogu reA�i za sebe, dok sam igrao, da sam znao izgubiti veliki broj utakmica, a da to publika nagradi aplauzom zbog prikazane borbe, voljea�� Ovaj poraz je dobra prilika da ekipa pokaA?e pravi karakter. Publiku i atmosferu samo A�e vratiti odnos igraA?a. A�to se tiA?e same utakmice, mi smo dobro otvorili susret, imali veliki broj prilika, poslije se uvukla nervoza A?to je donijelo objektivno slabo drugo poluvrijeme, gdje igraA?i nisu odgovorili kako su trebali. Sarajevska publika je samo podkupljiva dobrom igrom i zalaganjem za dres kojeg igraA?i nose. Ako igraA?i nisu svjesni toga, ne zasluA?uju biti dio ovog kluba. Ekipa mora pokazati karakter, jer ima potreban kvalitet. Uz StanojeviA�a, te par novih igraA?a, ekipa moA?e svakoga pobijediti, ali i izgubiti od svakog ako podcijeni protivnika.a�?

Slabo otvaranje sezone rezultatiralo je promjenom na trenerskoj klupi. Mehmeda JanjoA?a poslije prvog kola zamijenio je Senad Repuh.

IHTIJAREVIA�: a�?A?elja rukovodstva kluba bila je da struA?ni A?tab dobije povjerenje na duA?i period. Ostavka Mehmeda JanjoA?a nas je zatekla u jednom teA?kom periodu, nakon dva vezana neupsjeha u vidu ispadanja od Zarije, te poraza od Zrinjskog. Klub je bio primoran da izvrA?i promjenu na trenerskoj poziciji u ranoj fazi prvenstva. Prihvatili smo odluku struA?nog A?taba uz zahvalnost gosp. JanjoA?u za sve uraA�eno u proteklom periodu. Istina, bili smo nadomak osvajanja Kupa u proA?loj sezoni, A?ampionskoj tituli, ali je cilj bio izlazak u Evropu, A?to je i ostvareno. Mnogo imena se pojavljivalo u javnosti i klub je morao donijeti odluku realtivno brzo obzirom da je prvenstvo u toku. OdluA?eno je da se povjerenje ukaA?e Senadu Repuhu, koji dobro poznaje ekipu i koji zna A?ta predstavlja Fudbalski klub Sarajevo. Sarajevo je iznad svakog pojedinca i priroda posla je takva da je sasvim logiA?no da A�e doA�i do promjena, ako rezultati ne budu pratili ambicije kluba. Ovaj posao iskljuA?ivo zavisi od rezultata.a�?

Kako komentariA?ete aktivnosti kluba u ljetnom prelaznom roku?

IHTIJAREVIA�: a�?Na papiru smo brojA?ano slabiji. IgraA?i koji su napustili Sarajevo, DuljeviA�, Amer BekiA� i KovaA?eviA� su dobili ponudu produA?enja ugovora na viA?egodiA?nji period uz znatno bolje finansijske uslove u odnosu na one, koje su imali do tada. Oni nisu izrazili A?elju da produA?e ugovor, da ostanu u klubu iako su bili u planovima struA?nog A?taba i kluba. Jednostavno, odbili su bolje ponude kluba i odluA?ili su da promjene sredinu. Doveli smo A?etiri igraA?a do sada, za koja mislim da A�e opravdati epitet pojaA?anja. Pojedini to veA� pokazuju, nekima je potrebno vrijeme da pokaA?u svoj kvalitet i potencijal. Sigurno nam je u ovom trenutko potrebno joA? 1-2 igraA?a. Neke transfere nismo realizovali u ovom prelaznom roku zbog prevelikih finansijskih potraA?ivanja pojedinih igraA?a i sigurno je da A�e Sarajevo pokuA?ati dovesti joA? jednog ili dva igraA?a u narednom periodu.a�?

U javnosti su se licitirala mnoga imena igraA?a sa kojim je klub pregovarao poput StojA?eva, KojaA?eviA�a, OrdagiA�a i drugih, da li nam moA?ete otkriti viA?e detalja?

IHTIJAREVIA�: a�?Ta, ali i druga imena su bila u fokusu. O njima i sa njima se priA?alo, a veliki broj njih je traA?io enormne uslove. Po meni, u naA?oj ligi rijetko ko ili niko zasluA?uje fiksne ugovore od 200.000 KM ili viA?e A?to je traA?eno. PriA?amo o ugovorima koji nisu stimulativni, zahtjevaju velike, fiksne plate i ne zavise od rezultata. Sarajevo je u proteklom periodu napravilo odreA�ene greA?ke potpisivanjem takvih ugovora, koji igraA?e ne veA?u za uspjeh, a cilj ovog rukovodstva jeste da igraA?u ponudi priliku da zaradi novac, ali samo ako klub ostvari rezultate. Bilo je mnogo igraA?a sa kojima smo razgovarali, a upravo ta velika finansijska potraA?ivanja bila su koA?nnica u realizaciji transfera, ali je bilo i onih koji nisu dobili zeleno svjetlo od struA?nog A?taba.a�?

Kakav je status Nermina CrnkiA�a i Saida HusejinoviA�a?

IHTIJAREVIA�: a�?Danas je postignut sporazum o smanjenju ugovora sa HusejinoviA�em i on A�e bit prikljuA?en ekipi, obzirom da je pristao znaA?ajno smanjiti svoja mjeseA?na potraA?ivanja. A�to se tiA?e CrnkiA�a, na kraju proA?le sezone je izrazio A?elju da napusti Sarajevo, zbog deA?avanja nakon finalne utakmice Kupa u A�irokom Brijegu. OsjeA�ao je jak pritisak, A?to je po meni razumljivo. Sarajevo nije obiA?an klub. IgraA?i moraju biti svjesni za koga igraju. NavijaA?i Sarajeva su gledali dobre igraA?e, znaju fudbal i pritisak je sastavni dio ovog posla. Ja to vrlo dobro znam kroz svoju igraA?ku karijeru. TraA?i se zalaganje, maksimum od svakog pojedinca. On je otiA?ao na jedan probni period uz dozvolu kluba, ali do sada nije realizovan transfer. Taj probni period je davno istekao, a on se joA? uvijek nije pojavio, te odsustvuje sa svojih redovnih obaveza. On A�e snositi velike sankcije, a u sluA?aju njegovog eventualnog povratka upitan A�e biti njegov status u smislu ravnopravnog konkurisanja za tim zbog prikazane nediscipline. On je joA? uvijek igraA? Sarajeva.a�?

Kako gledate na veliki broj mladih igraA?a koji su prikljuA?eni prvom timu?

IHTIJAREVIA�: a�?Sigurno je da se FK Sarajevo mora okrenuti mladim igraA?ima u svojoj ekipi jer imaju kvalitet. To je pokazao Nedim HadA?iA�. Pored njega tu su defanzivci MujakiA�, Pidro, veznjak HeriA�, te samo godinu dana stariji Radovac, AnA�uA?iA�, MihojeviA�. Tu su i djeA?aci iz juniora i kadeta koji veA� nagovjeA?tavaju svoj veliki potencijal. Sarajevo ima mladu ekipu i ja se nadam da A�e ti momci dobiti svi priliku i da A�e je iskoristiti na najbolji naA?in, kako bi u buduA�nosti dobar dio njih A?inio oslonac ekipe.a�?

Koje su ambicije i ciljevi kluba u ovoj sezoni?

IHTIJAREVIA�: a�?Samo ime FK Sarajevo nameA�e da budemo u vrhu i osvajamo trofeje. Minimalan cilj je izalzak u Evropu uz promociju dva, tri mlada igraA?a. Sarajevo nikada ne smije bjeA?ati od trofeja i iz svoje svakodnevne komunikacije izbaciti tu rijeA?. To je jednostavno tako u ovom klubu i svi koji smo vezani za sportski dio kluba, struA?ni A?tab, igraA?i moramo uraditi sve da ostvarimo naA?e ciljeve.a�?

Da li igraA?i prvog tima zajedno sa struA?nim A?tabom imaju sve potrebne uslove da to i ostvare?

IHTIJAREVIA�: a�?Uslovi koje imaju naA?i igraA?i danas i u vrijeme kada sam ja igrao se ne mogu porediti. Sarajevo objektivno ima najbolje uslove u bh. fudbalu i ne zaostaje za najboljim klubovima u regiji. Sve naA?e selekcije, ne samo prvi tim, imaju izuzetno dobre uslove za rad i razvoj. Poznato je da prvi tim Sarajevo oblaA?i NIKE, prije nekoliko sedmica je finalizirana i narudA?ba za ostale selekcije kluba i pored opreme, tu su i kvalitetni terenu, vrhunska medicinska sluA?ba i prateA�i rekviziti koje treba imati jedna ekipa bez obzira na takmiA?enja. Veliki je dobitak za naA? klub Trening kamp. Nadam se da A�e se primjer dobre infrastrukture prenijeti i na ostale klubove, Savez, jer smo svjedoci da se utakmice A?esto igraju u vrlo teA?kim, gotovo nemoguA�im uslovima.a�?