20.2.2020

OptuA?uju nas jer smo jedini klub koji se bori za oba trofeja!

Objavljeno : 21-04-2018 11:10h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

A?urnal je objavio informaciju da je A?eljo namjestio dvije utakmice.

Povodom medijiskih nastupa A?eljo se obratio saoA?tenjem za javnost:

“Zbog pojednih tendencioznih medijskih insinuacija i netaA?nih informacija iznesenih na raA?un FK A?eljezniA?ar, kojima se A?eli diskreditirati ugled najtrofejnijeg kluba u BiH, FK A?eljezniA?ar se obraA�a navijaA?ima, A?lanovima kluba, sponzorima, prijateljima kluba i cijeloj bh. javnosti.

FK A?eljezniA?ar je radniA?ki sportski klub bogate tradicije i univerzalnih vrijednosti kojeg apsolutno nije moguA�e dovoditi u vezu sa a�?namjeA?tanjem utakmicaa�? niti A?pekulacijama u bilo kom segmentu njegovog poslovanja. order estrace To je klub koji se ponosi perfektnom organizacijom, posveA�enoA?A�u i transparentnim i zakonitim radom, koji ne ostavlja ni promil tolerancije za bilo koji vid devijacija koje se kose sa temeljnim vrijednostima kluba.

MoguA�i razlog ove precizno tempirane a�?medijske hajkea�? je moA?da baziran na A?injenici da je FK A?eljezniA?ar jedini klub koji se bori za oba trofeja i A?to mu predstoji izuzetno bitna utakmica u kojoj je glavni sudija Tomislav A?uiA�, koji se spominje u pomenutim medijskim stupcima, a gdje se insinuira a�?namjeA?tanje utakmicaa�?, kako bi se napravio dodatni pritisak uoA?i raspleta sezone.

A?injenica da je predstavnik NS/FS BiH demantovao natpise pojedinih medija da se radi o utakmicama FK A?eljezniA?ar, samo potvrA�uje da su na djelu smiA?ljeno plasirane neistine. S tim u vezi, svi mediji koji su plasirali neistinite informacije snosit A�e posljedice prema vaA?eA�im zakonima BiH.

Neovisno od prethodno navedenog, podrA?avamo sve aktivnosti nadleA?nih organa da konaA?no podrobnije ispitaju sve utakmice koje se igraju na bh. terenima, a FK A?eljezniA?ar A�e sve svoje kapacitete staviti na raspolaganje kako bi istraga bila A?to uspjeA?nija.

Mi smo A?eljini, A?eljo je naA?!”, stoji u saopA?tenju kluba sa Grbavice.

Tagovi: FK A?eljezniA?ar