19.10.2018

Novi FIFA ‘Forward’ program za razvoj fudbala

Objavljeno : 14-11-2017 18:33h Objavio: BHFudbal.ba (A.P)

Predstavnik FIFA Oliver Jung, boravi u posjeti Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u okviru koje je predstavio novi program a�zFIFA Forwarda�? prilagoA�en i namijenjen za razvoj fudbala u svakoj od FIFA A?lanica.

Na poA?etku sastanka Jung, menadA?er FIFA razvojnog programa za Evropu je istakao: a�zRadujem se boravku u Sarajevu, gdje sam veA� bio nekoliko puta, ali sam prvi put sad ovdje sluA?benoa�?.

PredstavljajuA�i program Jung je napomenuo: a�zOvo je potpuno novi program sa kojim smo poA?eli nakon kongresa u Meksiku, 2016. godine. FIFA je odluA?ila da poveA�a finansijsku podrA?ku svojim A?lanicama tako da imaju na raspolaganju pet miliona dolara u A?etverogodiA?njem ciklusu za specifiA?ne programe za razvoj fudbalaa�?.

a�zDoA?ao sam sa prvim snijegom”, rekao je u A?ali Jung i nastavio, a�zda bih objasnio na koji naA?in da se izvrA?i apliciranje za te specifiA?ne programe. Potpisali smo ugovor sa Fudbalskim savezom BiH kojim su definisani konkretni ciljevi i prioriteti razvoja, a u skladu je sa strategijskim planom Fudbalskog saveza BiH. Imamo jedan, rekao bih A?ist dokument sa jasnim konceptom na koji naA?in A�e se iskoristiti finansijka sredstva iz a�zFIFA Forward a�z programa. Nakon A?to sam predstavio sve naA?ine apliciranja, oA?ekujemo da od Saveza A?to prije dobijemo prvu aplikaciju, kako bi poA?etkom naredne godine mogli finansirati taj projekata�?.

Tagovi: FIFA  NSBiH