26.5.2018

NK KrajiA?nik pokrenuo akciju “Jedan navijaA?, jedna stolica”

Objavljeno : 20-04-2017 12:34h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Nogometni klub KrajiA?nik iz Velike KladuA?e, po uzoru na FK A?eljezniA?ar, krenuo je u realizaciju izgradnje tribine Gradskog stadiona “KrajiA?nik”.

Nakon A?to su zavrA?eni graA�evinski radovi na tribini, NK KrajiA?nik je pozvao sve navijaA?e i prijatelje kluba da se pridruA?e akciji “Od srca stolica za KrajiA?nik” i tako skupa zavrA?e tribinu, odnosno postave stolice na stadion.

JEDAN NAVIJAA?, JEDNA STOLICA

JEDAN NAVIJAA?, JEDNA STOLICA

Cijena jedne stolice iznosi 20 KM, a moA?ete je uplatiti direktno na raA?un kluba ( Kib banka 1980011050002194) i kod A?lanova Uprave NK KrajiA?nik.