24.2.2020

Kurs za sticanje nacionalne C licence za trenerice

Objavljeno : 26-05-2019 17:59h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Centar za edukaciju trenera Nogometnog saveza BiH i FA Norveške organizuju kurs za sticanje nacionalne C licence za trenerice.

Na osnovu potpisanog Ugovora sa Norveškim nogometnim savezom o saradnji na razvoju ženskog nogometa/fudbala u Bosni i Hercegovini, Centar za edukaciju trenera NS/FS BiH izdao je obabijest da će organizovati jednu grupu trenerica za sticanje Nacionalne C licence.

Broj polaznica kursa je ograničen na 24, a sve zainteresovane kandidatkinje, dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju i to:

1. Upisni list za Nacionalnu C licencu (preuzeti i popuniti sa web stranice: www.nfsbih.ba);
2. Uvjerenje od kluba bilo kojeg ranga takmičenja da je kao igračica ili trenerica ili volonterka provela
najmanje jednu godinu kao aktivni član kluba sa bilo kojom uzrasnom selekcijom;
3. Uvjerenje, potvrdu, diplomu, svjedočanstvo ili neki drugi dokaz o završenoj srednjoj školi;
4. Rodni list;
5. Uvjerenje o državljanstvu;
6. Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta/boravka (CIPS) i
7. Dvije fotografije dimenzija kao za ličnu/osobnu kartu.

Napomena: Kurs će biti realiziran u Trening Centru NS/FSBiH u Zenici u dva modula po 3 dana a svi troškovi organizacije i realizacije kursa padaju na teret Nogmetnog saveza Norveške i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Molimo Vas da svu traženu dokumentaciju dostavite najkasnije do 03.06.2019. godine, lično ili u koverti preporučenom poštom u Centar za edukaciju trenera NS/FS BiH, na adresu: ul: Bulevar Meše Selimovića br: 95, 71000 Sarajevo, sa naznakom „UPIS NA KURS ZA NACIONALNU C LICENCU”. Sve dodatne informacije možete dobiti u Odjelu za razvoj nogometa /fudbala kod Ivane Vlaić, na telefon: +387 33 276 674, svakim radnim danom od 08:30 do 16:30 sati i na e-mail: ivana.vlaic@nsbih.ba. U slučaju dodatnih pitanja možete kontaktirati Rukovodioca Centra za edukaciju trenera Dr. Munira Talovića na telefon +387 62 888 028 ili na email: mtalovic@hotmail.com.